RENESANCE POLSKÉHO BAROKA

ZIELEŃSKI

MIKOŁAJ ZIELEŃSKI

Offertoria et communions totius anni (výběr)

Ecce Virgo concipiet, Deus firmavit orbem terrae, Viderunt omnes fines terrae, Vox in Rama, Vidimus stellam eius, Responsum accepit Simeon, Fantasia a tre, In monte Oliveti, Salve festa dies, Mitte manum tuam, Ascendit Deus, Spiritus Sanctus docebit vos, Video caelos apertos, Benedictus sit Deus Pater

Wrocław Baroque Ensemble

dirigent Andrzej Kosendiak

 

Program koncertu ke stažení zde.

Mikołaj Zieleński (Nicolao Zielenski), který žil ve druhé polovině 16. století a zemřel někdy po roce 1611, byl prvním polským skladatelem, který psal v barokním stylu. K jeho současné renesanci významnou měrou přispívá  dirigent a umělecký vedoucí Wrocław Baroque Ensemble Andrzej Kosendiak. Program koncertu vychází z jejich CD Offertoria et communions totius anni, které vyšlo na značce Accord v roce 2020. 

Benátky se staly během 16. století jedním z nejvýznamnějších center hudebního života v Evropě. K tomuto stavu přispěly aktivity mnoha talentovaných hudebníků v bazilice sv. Marka, dynamický
rozvoj instrumentální hudby, adaptace a tvůrčí rozvinutí vícesborové techniky a rozvoj vzkvétajícího knihtisku. Komponování v benátském stylu, stejně jako vydávání děl v místních tiskárnách bylo pro mnohé umělce přelomu 16. a 17. století jakousi zkouškou příslušnosti k hudební elitě Evropy. Jediným polským skladatelem, který dokázal obě tyto podmínky splnit, byl Mikołaj Zieleński. Jeho dílo ve dvou částech nazvané Offertoria totius anni a Cummuniones totius anni, obsahující z poloviny vícesborové skladby, vyšlo v roce 1611 u benátského tiskaře Giacoma Vincentiho. Zieleński zastával v této době funkci kapelníka a varhaníka na łowickém dvoře polského primase, arcibiskupa hnězdenského Wojciecha Baranowského (1548–1615), kterému svá díla dedikoval. Informací o skladatelově životě máme velmi málo, nejsou známa data jeho narození ani úmrtí. Víme pouze, že pocházel z Warky, byl ženatý s Annou Feterównou a v roce 1604 dostal od płockého biskupa – kterým byl tou dobou právě Baranowski – kousek pozemku u Pułtusku. Tento dar byl bezesporu následkem Zieleńského zásluh vůči Baranowskému, velkému milovníku a znalci hudby.

Zpěvy k obětování (Offertoria) a Zpěvy k přijímání (Communiones ) obsahují všech 113 Zieleńského známých děl. Tyto skladby vznikaly pravděpodobně v průběhu minimálně několika let – nasvědčovala by tomu jejich stylová rozmanitost a žánrová pestrost. Skladatel zřejmě využil příležitosti a k offertoriím a communiím přidal svá další díla, například moteta a instrumentální fantazie. V některých skladbách počítal Zieleński s doprovodem trombonů, výjimečně i houslí. Skladb y jsou často opatřeny poznámkami o nástrojích doporučených pro jejich provedení, včetně varhan, houslí, kornetu, fagotu, trombonu, loutny a harfy. Je zajímavé, že žádný jiný polský umělec raného baroka nevyužíval tak bohatou instrumentaci. Zieleńského dílo je svědectvím jeho vynikající znalosti kompozičních technik používaných v Itálii na konci 16. století. Skladby festivalového večera odrážejí žánrovou rozmanitost odkazu Mikołaje Zieleńského. Na provedení se vedle zpěváků podílejí nástroje, jak ty, které určil sám skladatel, tak i další instrumentář běžný pro počátek 17. století. Skladby tvoří příběh o událostech souvisejících s počátkem a koncem pozemské existence Ježíše Krista a o důsledcích Vzkříšení a částečně se odchylující od řádu liturgického roku.
Z textu Agnieszky Leszczyńské v překladu Evy Křižkové

Wrocław Baroque Ensemble
Wrocław Baroque Ensemble se specializuje na historicky poučenou interpetaci s hlavním zaměřením na objevování neobvyklého repertoáru ze střední Evropy. Soubor prezentuje rozmanitou starou hudbu, od komorních děl po oratoria a kantáty, se zvláštním zájmem o dědictví polské renesance a baroka. Soubor byl v roce 2012 založen Andrzejem Kosendiakem a od počátku funguje pod jeho uměleckým vedením. V současné době je jedním z rezidenčních souborů Národního hudebního fóra (NFM – Narodowe Forum Muzyki) ve Vratislavi. Jádro souboru tvoří vynikající instrumentalisté a zpěváci z evropských zemí (Polsko, Česká republika, Velká Británie, Německo). Soubor se může pochlubit širokým katalogem nahrávek, který zahrnuje řadu alb věnovaných baroknímu repertoáru, obsahující především díla polských skladatelů – Grzegorze Gerwazyho Gorczyckého, Jaceka Różyckého, Bartłomieje Pękiela, Marcina Mielczewského,Sylwestera Stanisława Szarzyńského, Mikołaje Zieleńského a Marcina Józefa Żebrowského (vše na labelu CD Accord). Série je k dispozici na Spotify a celosvětově distribuována společností Naxos a získává pochvalné mezinárodní recenze a prestižní ocenění. V roce 2015 soubor vydal Salcburskou mariánskou mši (s liturgickou hudbou Mozarta) ve spolupráci s Chlapeckým sborem NFM pod taktovkou Andrzeje Kosendiaka.
Více na www.nfm.wroclaw.pl

Andrzej Kosendiak
Ředitel Národního hudebního fóra (NFM – Narodowe Forum Muzyki) ve Vratislavi, dirigent a pedagog Andrzej Kosendiak, je jeden z nejaktivnějších propagátorů hudebního života v Polsku. Je absolventem katedry skladby, dirigování a teorie hudby na Hudební akademii ve Vratislavi. V současné době působí jako profesor na své alma mater. V roce 2005 se stal ředitelem Vratislavské filharmonie a mezinárodního festivalu Wratislavia Cantans a provedl strukturální a profilovou proměnu obou institucí, které nakonec sloučil do Národního hudebního fóra. Jako ředitel NFM založil nová umělecká tělesa, mimo jiné Sbor NFM, Vratislavský barokní orchestr (Wrocław Baroque Orchestra) a Chlapecký sbor NFM. Zajímá se především o hudbu starších stylových období. V roce 1985 založil soubor Collegio di Musica Sacra a v roce 2012 Wrocław Baroque Ensemble, jehož je uměleckým vedoucím. V letech 2001–2009 byl vedoucím Mezioborového studia staré hudby na Vratislavské hudební akademii. Nahrál dosud neznámá díla z Vratislavské univerzitní knihovny a z knihovny ve Štrasburku. Pravidelně diriguje Vratislavskou filharmonii a další soubory NFM a filharmonické orchestry v Polsku i ve světě. Vystupoval v mnoha zemích Evropy, v USA a v Číně. Je mimořádně aktivní v oblasti vzdělávání a byl iniciátorem mnoha vzdělávacích projektů. Je otcem programu Musica polonica rediviva, jehož cílem je podporovat uvádění polské hudby mladými umělci po celém světě za podpory konzervatoří a festivalů. Obdržel řadu ocenění a vyznamenání, za zásluhy o popularizaci kultury a zásluhy o umělecké vzdělávání a rozvoj hudby mu byl udělen Důstojnický kříž Řádu znovuzrozeného Polska (Order Odrodzenia Polski, 2023).
Více na www.nfm.wroclaw.pl

LZE KOUPIT SE SLEVOU „FESTIVAL NA MÍRU“. SYSTÉM VÁM AUTOMATICKY ZAPOČÍTÁ SLEVU PŘI KOUPI
2 různých koncertů -20%   /   3 koncertů -30% / 4 koncertů -40%   /   5 a více koncertů -50%
Začátek události:
08/10/2023
neděle – 20:00
Místo konání:
Kostel svatých Janů, Minoritská 449, Brno