REINER(KACE)

REINER
Tři milostné písně
Listopadové popěvky
Květovaný kůň
Esther

KAREL REINER

Tři písně milostné
Listopadové popěvky
Květovaný kůň
Esther, hudba k lidové divadelní hře

 

Aida Mujačić zpěv, klavír, úprava písní
dramaturgie projektu Pavel Straka

 

Program koncertu ke stažení zde.

Skladatel Karel Reiner (1910–1979) svým životem a tvorbou reprezentuje 20. století v jeho zákrutech, vzestupech i temných místech. Coby představitel avantgardy byl ve 30. letech činný v propagaci čtvrttónového Hábova systému jako komponista, pianista, hudební kritik, etnomuzikolog a také účastník káhirského kongresu arabské hudby. Významně zasáhl do hudební podoby Burianova Déčka a vedl hudební přílohu moderního ženského časopisu Eva (zde uveřejňoval písně Bohuslava Martinů nebo Miroslava Ponce, ale i své vlastní). Následně se dostal po okupaci Československa do soukolí tzv. norimberských zákonů, ale jeho životní filozofie spojená se steineriánstvím, levicovými životními hodnotami a pedagogickými akcenty směrem k dětem mu nabídla perspektivu a Terezín, Osvětim a pobočný tábor Dachau-Kaufering přežil.

Válečná zkušenost Aidy Mujačić z války Bosně a Hercegovině v letech 1992 až 1995 a její zakotvení v balkánském hudebním prostoru směřuje k pokusu skloubit dvě obdobné životní a hudební zkušenosti do jednoho celku s jednoznačným humanistickým poselstvím lásky a života. Podobně jako Reiner v ghettu Terezín hrála Aida Mujačić na piano ve sklepích před dostřelem armády obléhající její rodnou Tuzlu. Reinerovy melodie propojuje s těmi bosenskými, zvláště s písněmi milostné touhy (zvané sevdalinka), které na tomto území sbíral v 90. letech 19. století malíř a etnograf Ludvík Kuba.

Vzniká tak jakýsi trojúhelník osobností propojených časem, prostorem, zkušenostmi a vizemi: Mujačić – Reiner – Kuba. Hudební úprava pro klavír Aidy Mujačič se snaží vytvořit iluzi cimbálu s ohledem na to, že Reiner byl Hábovým žákem a pocházel z východní Moravy a že cimbál je určitým symbolem „moravského Balkánu“, tedy spojnicí mezi Českem a Bosnou a Hercegovinou. Reiner(kace) v názvu projektu spojuje jméno skladatele Karla Reinera s termínem reinkarnace jako oživení a zpřítomněním jeho díla i životní filozofie v autorské úpravě a interpretaci pro částečně preparovaný klavír.

Pavel Straka

LZE KOUPIT SE SLEVOU „FESTIVAL NA MÍRU“. SYSTÉM VÁM AUTOMATICKY ZAPOČÍTÁ SLEVU PŘI KOUPI
2 různých koncertů -20%   /   3 koncertů -30% / 4 koncertů -40%   /   5 a více koncertů -50%
Začátek události:
07/10/2023
sobota – 20:00
Místo konání:
Husova ulice (naproti č.p. 12) Brno