25. 7. 2017

Jaké bude téma letošního ročníku? Revoluce

Sto let od revoluce, která proměnila svět a určila svéráz 20. století. To je téma, které pro letošní ročník festivalu zvolil dramaturg pořádající Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš.

Moravský podzim má výhodu, že je festivalem hudebním: může se tak soustředit čistě na hudbu a položit si otázku, co je nebo by mohla být v hudbě revoluce popř. evoluce. Těžištěm bude hudba první třetiny 20. století, ale také hudba s „revolučními“ náběhy (dlouho) před i po tomto období.

Před třemi sty lety reagoval Johann Sebastian Bach na vskutku revoluční počin v ladění a začal psát svůj proslulý cyklus Dobře temperovaný klavír; na tento aspekt upozorníme celovíkendovou poctou klavíru, která bude zahrnovat nejen hudbu Bacha, ale mimo jiné také unikátní recitály-konfrontace: David Greilsammer prolne sonáty zvukových inovátorů své doby Domenika Scarlattiho a Johna Cage, Steffen Schleiermacher uvede skladby českých a ruských avantgardistů první třetiny 20. století.

Tendence ruského futurismu budou představeny především v podobě dvou rekonstrukcí: futuristické opery Vítězství nad sluncem a zvláště Avraamovova konceptu Symfonie sirén, aplikovaného na brněnské zvukové prostředí.

V programu festivalu se také odráží celá řada výročí: 450 let od úmrtí Jacoba Vaeta (který podle posledních výzkumů s velkou pravděpodobností zemřel a byl pochován v Brně), 260 let od úmrtí Domenika Scarlattiho, 100 let od úmrtí Clauda Debussyho, týž počet let od narození korejského skladatele Isanga Yuna, 80. narozeniny Valentina Silvestrova, 70 let od vzniku Janáčkova kvarteta, 25 let od úmrtí Johna Cage.

S odkazem na 80. výročí úmrtí TGM a předvečer 100. výročí založení republiky bude festival zakončen příznačně o státním svátku 28. října, a to vysazením „masarykovské lípy“ a sborovými koncerty po celém Brně