4. 10. 2017

Světová hvězda poprvé v Brně. Pierre-Lauren Aimard a jeho Goldberovy variace

Hvězdný klavírista Pierre – Laurent Aimard na pódiu Besedního domu, hvězda, která v Brně ještě nevystupovala a hned tak vystupovat nebude. Posluchači si mohou jeho hru vychutnat v sobotu 7. října.

V první polovině programu přednese cyklus dvanácti klavírních Etud Claudea Debussyho, v druhé potom Goldbergovy variace Johanna Sebastiana Bacha. Debussyho dílo se řadí mezi vrcholné klavírní skladby 20. století a jsou vyhlášenou zkouškou technické a interpretační úrovně. V tomto smyslu se o první knize etud hovoří jako o klavírní abecedě a o druhé knize jako o klavírním slovníku století.

Prubířským kamenem jsou i variace, které Bach napsal pro svého nejnadanějšího žáka Johanna Gottlieba Goldberga. O dílo požádal Bacha Goldbergův chráněnec, aby mu je chlapec mohl hrát při bezesných nocích. Podařilo se, a tak za ne hrabě von Keyserlingk poslal Bachovi uznalý honorář: zlatou číši naplněnou stovkou zlatých louisdorů.