5. 1. 2021

Dramaturg Vítězslav Mikeš k 51. ročníku

Moravský podzim jako festival pořádaný Filharmonií Brno umožňuje rozvíjení, kumulace či předjímání dramaturgických linií jejích sezon, a to formou výjimečných, často ad hoc iniciovaných projektů, které přesahují rámec běžných abonentních koncertů. To je i případ tvorby Jana Nováka (1921–1984), skladatele úzce spjatého s Brnem, jehož odkazu se brněnská filharmonie věnuje pravidelně – z posledních let připomeňme například provedení jeho kantáty Dido, Filharmonických tanců či orchestrální verze původně klavírního cyklu Elegantiae tripudiorum. Sté výročí narození Jana Nováka, které připadá na rok 2021, je pro 51. ročník Moravského podzimu výzvou, aby na tvorbu tohoto skladatele upozornil ještě šířeji (naváže tak na předchozí ročník, který byl hojnou měrou zasvěcen Novákovu učiteli – Bohuslavu Martinů). Novákovo dílo mělo být už dávno běžnou součástí tuzemského koncertního provozu (potažmo i českým exportním „artiklem“), a to zdaleka nejen proto, že je svým převážně neoklasickým pojetím posluchačsky velmi vstřícné. Pohříchu se však nachází víceméně v podobně upozaděném postavení, jaké má dnes latina, kterou Novák miloval, zhudebňoval, plynule jí hovořil a psal v ní texty. Novák žije v povědomí, je respektován, občas některé z jeho skladeb tam či onde zazní, ale zdaleka ne tak často, jak by si to jeho odkaz zasluhoval, byť se nepochybně jedná o autora evropské úrovně. Moravský podzim nabídne hned několik příspěvků k „novákovskému“ roku: v podání domácí Filharmonie Brno pod taktovkou jejího šéfdirigenta Dennise Russella Daviese zazní Filharmonické tance, brněnský soubor Ensemble Opera Diversa, věnující se Novákovu odkazu dlouhodobě, uvede na jeho autorském koncertě výběr z děl pro komorní orchestr a živě provede i jeho hudbu ke Kachyňově snímku Kočár do Vídně ve stejnojmenné divadelní inscenaci, kterou festival chystá ve spolupráci s činohrou Národního divadla Brno; mladý nadějný klavírista Jakub Sládek představí Novákův klavírní cyklus Elegantiae tripudiorum. Vyvrcholením oslav novákovského výročí bude víkendový maraton řady originálních akcí spjatých s Novákovou tvorbou a umístěných do různých – převážně nekoncertních – objektů v centru Brna. Světový kontext neoklasické linie festivalu přinese koncert Württemberského komorního orchestru Heilbronn pod taktovkou jeho šéfdirigenta Case Scaglioneho.

Byl-li neoklasicismus jedním z hlavních směrů první poloviny 20. století, který v následujících desetiletích dozníval mj. právě v tvorbě Jana Nováka, pak minimalismus lze označit za směr, který převzal iniciativu ve druhé polovině téhož století. Zrodil se ve Spojených státech, odezvu poté nalezl na celém světě. Moravský podzim poskytne možnost srovnání aktuálních trendů v minimalismu americkém (Philip Glass), ruském (Vladimir Martynov) i českém (světová premiéra skladby Víta Zouhara).

Festival však neopomene ani tzv. starou hudbu (provedení celovečerního klavírního cyklu Umění variací Antonína Rejchy jako echo loňského 250. výročí narození českého velikána, unikátní vícesborový projekt s hudbou 16. a 17. století či francouzské tradiční písně 15.–19. století v podání slavného souboru pro starou hudbu Le Poème Harmonique). Pozváním Arménské filharmonie s atraktivním, čistě arménským programem (Aram Chačaturjan, Tigran Mansurjan, Avet Terterjan) a dále folklorního souboru Naghash Ensemble Moravský podzim vyjádří i podporu válkou zmítané Arménii.

Vedle zmíněných osobností se na festivalu představí další výrazní hudebníci a soubory, mj. beninská hvězda world music Angelique Kidjó, německý varhaník Christian Schmitt, srbsko-americký klavírista Ivan Ilić, legendární houslistka Taťjana Grinděnko se svým souborem Opus Posth, Violoncellové okteto Amsterdam s klavíristkou Maki Namekawou či kytarové kvarteto Aleph.

Řada akcí je připravována ve spolupráci s významnými brněnskými institucemi: Janáčkovou akademií múzických umění, Národním divadlem Brno či Masarykovou univerzitou. Jako vyústění dlouhodobé úzké spolupráce mezi Filharmonií Brno a Katedrou hudební produkce JAMU bude v rámci doprovodného programu Moravského podzimu prezentován „minifestival“, který dramaturgicky a produkčně chystají tři studentky oboru Hudební manažerství pod vedením dramaturga Moravského podzimu a brněnské filharmonie v rámci předmětu Praktická hudební dramaturgie: tento „minifestival“ bude mít podobu čtyř koncertů organicky vklíněných do programu Moravského podzimu.

I další doprovodný program bude bohatý: festival nabídne besedy se skladateli (Vladimir Martynov, Kurt Schwertsik, Tigran Mansurjan, Vít Zouhar, František Chaloupka ad.), interprety (Ivan Ilić) či muzikology, workshopy pro děti atd. Zelenou barvou je uveden projekt, který inicioval violoncellista Štěpán Filípek a který je zamýšlen jako pocta Janu Novákovi, a dále Hudebněvědné kolokvium pořádané Ústavem hudební vědy Masarykovy univerzity.

Vítězslav Mikeš, dramaturg festivalu