14. 10. 2017

Posta furutistické opeře

Opera Vítězství nad sluncem měla premiéru v roce 1913 a provázel ji stejný skandál jako Stravinského svěcení jara. Na tehdejším díle se podíleli významní autoři své doby: Maťušin, Kručonych, Malevič, Chlebnikov – leadři moderního přístupu k umění. Vítězství pojali jako hudební divadlo, kdy spojili na nejvyšší úrovní složku hudební, poetickou a výtvarnou. Z původní partitury se dochovalo jen velmi málo, brněnské provedení vzniklo na objednávku festivalu a dá se tedy charakterizovat jako pocta původnímu dílu. Recenzi z předpremiéry si můžete přečíst zde.