8. 10. 2019

Moravský podzim pořádá mimořádný koncert k poctě Gijovi Kančelimu

8. října 2019, Opera plus

Festival Moravský podzim zařazuje na svůj program mimořádný koncert konaný k poctě světoznámého gruzínského skladatele Giji Kančeliho, který zemřel 2. října 2019. „Chceme tak uctít památku osobnosti, která patřila k těm nejvýznamnějším ve světě soudobé klasické hudby,“ uvedla Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno, která festival pořádá.

Gija Kančeli a Dennis Russell Davies (zdroj Filharmonie Brno)

Koncert se uskuteční v úterý 15. října od 21 hodin v Červeném kostele. Zazní na něm jedno z Kančeliho stěžejních děl Amao omi (Nesmyslná válka) z roku 2005 pro sbor a saxofonové kvarteto; na jeho provedení se pod taktovkou Jana Ocetka budou podílet vokální soubor Ensemble Frizzante, pěvecký sbor Vox Iuvenalis a Saxofonové kvarteto Moravia. „Koncertu se zúčastní i Dennis Russell Davies, šéfdirigent Filharmonie Brno, který byl Kančeliho blízkým přítelem a významně propagoval jeho hudbu,“ informoval dramaturg Vítězslav Mikeš.

Nad koncertem převzalo záštitu Velvyslanectví Gruzie v Praze; osobní účast přislíbila také J.E. Mariam Rakviashvili, velvyslankyně Gruzie v České republice. Oba čestní hosté uvedou koncert krátkými proslovy. „V Kančelim jsme ztratili velkou osobnost, umělce, já osobně i velkého přítele. Útěchou nám budiž to, že jeho dílo zůstane v srdcích nás, hudebníků, kteří ponesou Kančeliho odkaz dále,“ uvedl Davies.

Půlhodinová skladba Amao Omi byla v Brně provedena před rokem týmiž interprety, kteří se jí zhostí i na mimořádném koncertě Moravského podzimu. „Bylo poměrně náročné zorganizovat koncert v takto krátké době, ale nikdo ze zúčastněných umělců neváhal a navzdory rušení svých programů se do projektu zapojil,“ zdůraznil Mikeš.  Filharmonie Brno před několika lety uvedla Kančeliho dílo Valse Boston pro klavír a smyčcový orchestr, shodou okolností věnované právě jejímu stávajícímu šéfdirigentovi.

Tvorba gruzínského skladatele Giji Kančeliho (1935–2019) se až do počátku osmdesátých let 20. století rozvíjela pouze ve dvou liniích; kvůli ekonomické nezávislosti psal Kančeli filmovou a scénickou hudbu, aby se pak mohl věnovat skládání symfonií (jichž napsal celkem sedm). Zlomovým okamžikem se stala Čtvrtá symfonie (1975) zkomponovaná na počest pětistého výročí narození Michelangela. Po jejím uvedení začalo růst mezinárodní renomé skladatele a na základě následujících prestižních objednávek se rozrůstala a žánrově také zpestřovala i jeho tvorba. Do širokého povědomí se Kančeliho hudba dostala zásluhou slavných interpretů jako Mstislav Rostropovič, Gidon Kremer, Jurij Bašmet, Džansug Kachidze, Dennis Russell Davies či Kronos Quartet a také prostřednictvím nahrávek, které vydává renomovaný mnichovský label ECM. V roce 1991 se Kančeli kvůli gruzínsko-ruskému konfliktu rozhodl pro emigraci do západní Evropy; absolvoval stipendijní pobyt v Berlíně a o čtyři roky později se usadil v belgických Antverpách; poslední léta života strávil v rodném Tbilisi.

Kančeliho výrazně spirituální hudba je zakořeněna v tradici evropské hudby a gruzínského folklóru. Pracuje s tichem a velmi pomalým tempem jako významnými kompozičními komponentami, její charakter je výrazně modální. To, co ji posouvá do současnosti, je způsob konfrontace kontrastních poloh: unisona vůči mnohozvuku, dlouhých rytmických hodnot vůči nejkratším možným hodnotám, nejtišší dynamiky vůči fortissimovému zvuku apod., přičemž tuto konfrontaci provází neočekávanost, náhlost jejích proměn.

“Není pro mě důležité, jak bude moje hudba přijata, ale jak bude vnímána, jaký stupeň ticha bude v sále. Ticho může být různého druhu. Formální ticho, intelektuální ticho a ticho provázené soustředěností, očekáváním. Já usiluji o ten poslední druh ticha. A když skončí skladba, není důležité, jestli se lidem líbila nebo ne, popřípadě co o ní napíše kritika. To, co je důležité, je soustředěnost, s jakou ji lidé poslouchali,” uvedl kdysi sámGija Kančeli.

 

MIMOŘÁDNÝ KONCERT FESTIVALU MORAVSKÝ PODZIM
Červený kostel, 15. 10. 2019 od 21:00 hodin

GIJA KANČELI
Amao omi (Nesmyslná válka) pro sbor a saxofonové kvarteto (2005)

Ensemble Frizzante
Vox Iuvenalis, smíšený pěvecký sbor VUT v Brně
Saxofonové kvarteto Moravia
dirigent Jan Ocetek