4. 10. 2017

Klavírní maraton? Besední dům otevřený celou noc

Krátkou skladbičku Vexations složil Erik Satie v roce 1893. Našla se po jeho smrti, zapadená za klavírem, a s textem, že se má hrát velmi pomalu 840x za sebou. Přesně to se začne dít ve čtvrtek 5. října odpoledne ve foyer Besedního domu. „Je to velmi zvláštní, těžko zapamatovatelný motiv. Sami jsme zvědaví, co to udělá s vnímáním člověka, když ji uslyší tolikrát za sebou,“ láká posluchače ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Kromě toho upozorňuje na další zajímavost projektu, a sice, že Besední dům bude lidem přístupný ve zcela nezvyklé době. Mohou přijít například ve dvě hodiny ráno. „Když jsme domlouvali pianisty na tento maraton, někteří z nich přímo projevili přání hrát v noci či nad ránem,“ doplňuje dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš.

Rukopis Vexations (Trápení), záhadné a znepokojivé skladby Erika Satieho z roku 1893, z doby skladatelova krátkého, avšak bouřlivého vztahu s malířkou Suzanne Valadon, byl nalezen teprve po Satieho smrti, zapadnutý za jeho pianinem. Toto bizarní kontrapunktické cvičení  se vzpírá zapamatování a mění poslechovou zkušenost, neboť hudba se stává pozadím pro okolní zvuky, které najednou plasticky vyniknou. Svou koncepcí předjímá ideu pozdějšího minimalismu, ale svým radikalismem ji dokonce překonává. První provedení Vexations zorganizoval v roce 1963 v New Yorku John Cage, velký ctitel a propagátor Satieho hudby.

Pro návštěvníky bude připraveno zázemí ve vyklizené restauraci u foyer, mohou si odpočinout například na sedacích vacích… To vše v potemnělém Besedním domě.