2. 9. 2019

GIDE / MARTINŮ: OIDIPUS

Inscenace v režii Marka Thera navazuje na první a zatím jediné uvedení divadelní hry Oidipus André Gida s hudbou Bohuslava Martinů, naživo provedené v roce 1936 pouze v rozhlasovém prostředí v režii Jindřicha Honzla a s úvodním slovem Vladimíra Holana. Gidova verze antického dramatu mnohé motivy a pasáže klasické tragédie aktualizuje a radikalizuje tím, že scénickou akci převádí spíše do verbálního činu a Oidipův osud přibližuje zkušenosti moderního člověka i skrze moderní jazyk dramatu. Scénická podoba rozvíjí původní rozhlasový formát vysílání této hry a ukazuje v samotném propojení hudební a dramatické látky její sílu ve vychýlené divadelní podobě se symbolickým rozměrem a silným hereckým obsazením.

Martinů se v Oidipovi znovu s odstupem vrátil i k formě melodramu, která silně poznamenala jeho mladistvou tvorbu a zůstávala mezi jeho technickými prostředky až do posledního období. Účin mluveného slova nebyl pro něho záležitostí okrajovou, jak se mnohokráte potvrdilo zvláště v jeho tvorbě operní, oratorní či v kombinaci s taneční scénou. Komorní obsazení Oidipa je umocněno i zpěvem na vokál (alt) a předpokládaná návaznost k látce vyvolala expresionisticky laděnou hudbu ponurého ladění.

Je otázkou k zamyšlení, jak dalece je v díle třeba Sofokla nebo André Gida převyprávěna mytologická látka, jakou je slavný příběh Oidipa či jeho dcery Antigony: každý velký dramatik přebírá základní vzorec klasického dramatu vzniklý z konfliktu zákonů božských a lidských. Střet řádu, neúprosně platného, s individuálními osudy lidí, kteří se ocitají na hranici života a smrti, je demonstrován výkladem dramatika, nastavujícího zrcadlo etickým zásadám diváka a celé společnosti.

Oidipovo drama z roku 1931 je podané Gidem naprosto svérázně. Svérázná ovšem musí být každá významná autorská inscenace a interpretace dramatické látky. Hranice nejsou dány.

Jaroslav Mihule

 

 

Středa 2.10.2019 Divadlo Husa na provázku, 19:00

GIDE / MARTINŮ: OIDIPUS

ANDRÉ GIDE

Oidipus, divadelní hra ve třech dějstvích se scénickou hudbou Bohuslava Martinů H 248

světová premiéra scénického provedení

 

režie Mark Ther

dramaturgie Lukáš Jiřička, Matyáš Dlab

scéna Matěj Sýkora

kostýmy Zuzana Formánková

light design Jonáš Garaj

členové Filharmonie Brno

dirigent Tomáš Krejčí

 

V koprodukční spolupráci s Terénem – dramaturgickou, produkční a distribuční platformou Centra experimentálního divadla (CED).