6. 9. 2019

FILHARMONIE BRNO PŘEDSTAVUJE OPERU PHILLIPA GLASSE EINSTEIN NA PLÁŽI

6. září 2019, Staněk

Obdivovatelé opery už určitě bystří svůj zrak a ladí sluch, protože Filharmonie Brno pro svůj zahajovací koncert nové koncertní sezóny 2019/2020 vybrala minimalistickou operu Einstein na pláži od amerického hudebního skladatele Phillipa Glasse. Tato hudební lahůdka je připravena na pátek 27. září 2019 v 19.00 hodin v brněnském Bobycentru.

Kdo je Phillip Glass?

Hudebním nadšencům jistě není třeba tohoto amerického skladatele dlouze představovat. Phillip Glass patří ke klasickým představitelům americké minimalistické školy, která pro dosažení maximálního účinku používá jednoduchých výrazových prostředků. V minimalistických skladbách hraje ústřední roli rytmus, opakování a tektonická statičnost. Vše nepodstatné je odstraněno a zůstávají jen základní a důležité složky hudebního díla. Taková je i opera Einstein na pláži z roku 1976, k níž si hudbu i libreto s využitím textů jiných autorů napsal sám Phillip Glass.

Kdo je Phillip Glass?

Nebývale plodný autor skládá převážně opery, balety a symfonie. Rané období je ve znamení skladeb Music in Fifths, Music in Similar Motion, Music With Changing Parts, Music In Twelve Parts či Northstar. Z pozdějších let pochází Glassova hudba komorní, orchestrální, vokální, scénická i filmová.

Opera Einstein na pláži

Je průlomová i kontroverzní. Zcela určitě však Einstein na pláži patří mezi kultovní opery. Ani jeden z jejích prvků nepřipomíná klasickou operu, tak jak ji běžně známe. Glassova opera trvá bezmála pět hodin. I proto je divákům dovoleno na představení v Bobycentru přijít i odejít, kdykoliv budou chtít. Operní orchestr se skládá ze syntetizátorů, dechových nástrojů a nazvučeného sboru, které dávají vyniknout základní autorově myšlence, úzce se dotýkající samotné podstatě lidské existence.

Koncertní verze, na niž vás srdečně zveme, je společným dílem popové zpěvačky Suzanne Vegy jako vypravěčky, Ictus Ensemble, Collegium Vocale Gent a vizuální umělkyně Germaine Kruip. Jako dirigenti se představí Georges-Elie Octors a Tom De Cock.6