23. 9. 2021

Euroradio si vybralo Sládkův klavírní recitál do své koncertní řady Top Young Performers Series

Recitál  brněnského klavíristy Jakuba Sládka si vybralo Euroradio do své koncertní řady Top Young Performers Series. Záznam, který z večera pořídí Český rozhlas Vltava, se tak dostane i do této prestižní série.

Mladý klavírista ověnčený mezinárodními cenami představí v jednom večeru díla čtyř autorů: Bohuslava Martinů, Jana Nováka, Nikolaje Metnera a Sergeje Rachmaninova. Všechny čtyři potkal podobný životní osud emigrantů, a to v důsledku historických událostí, které se odehrály v průběhu první poloviny 20. století a jež nebyly svobodě uměleckého projevu zcela nakloněny. Ať se jednalo o revoluce v Rusku roku 1917, druhou světovou válku či únorový převrat v Československu v roce 1948.

Koncertní program lemují dvě klavírní sonáty – ojedinělá Martinů kompozice tohoto druhu a v pořadí druhá sonáta Rachmaninovova. Mezi těmito zásadními díly klavírní literatury 20. století vyslechneme po jednom klavírním cyklu mladšího kolegy a blízkého přítele obou z nich – Nováka a Metnera; tyto cykly jsou sestaveny z hudebních miniatur převážně tanečního charakteru a poetického vyznění. Ovšem vzhledem k českému a ruskému původu skladatelů, k jejich vzájemným přátelským vztahům a k převaze jistých hudebních manýr lze program koncertu rozdělit do dvou celků.

Jako společné pojítko mezi skladateli lze také označit i jejich oblibu klavíru jako hudebního nástroje. Martinů bez něj téměř neuměl komponovat a Novák, Metner i Rachmaninov byli výtečnými koncertními pianisty. Není také bez zajímavosti, že každý z těchto hudebních tvůrců v určitém okamžiku svého života našel po dobu několika let své útočiště ve Spojených státech amerických. Zmiňme také, že v kompozičním projevu všech těchto autorů nacházíme velmi výraznou afinitu k hudebnímu dědictví své domoviny, ať už se jedná o prvky hudebního folklóru či o návaznost na tvorbu velikánů české a ruské národní školy.

Program koncertu:

BOHUSLAV MARTINŮ

Sonáta pro klavír H 350

Piano Sonata H 350

 1. Poco allegro
 2. Moderato (Poco andante)
 3. Adagio – Poco allegro

 

JAN NOVÁK

Elegantiae tripudiorum (Elegance valčíků / The Elegance of Waltzes)

 1. Allegro
 2. Allegretto
 3. Allegro molto
 4. Lento
 5. Allegro
 6. Allegretto
 7. Allegro agitato
 8. Andante
 9. Allegro vivace
 10. Lento non troppo

 

Nikolaj Karlovič Metner

Pohádky op. 51

Tales, Op 51

 1. Allegro molto vivace al rigore di tempo e sempre leggierissimo
 2. Cantabile, tranquillo
 3. Allegretto tranquillo e grazioso
 4. Allegretto con moto flessibile
 5. Presto
 6. Allegro vivace sempre al rigore di tempo

 

Sergej Rachmaninov

Klavírní sonáta č. 2 b moll op. 36

Piano Sonata No. 2 in B-flat minor, Op. 36

 1. Allegro agitato
 2. Non allegro – Lento
 3. Allegro molto