27. 8. 2019

Dramaturg o 50. ročníku Moravského podzimu

Moravský podzim jubiluje, což je důvod k ohlédnutí. Festival se poprvé uskutečnil (ještě jako Mezinárodní hudební festival Brno) v roce 1966 a hned se uvedl odvážným tématem, u nás do té doby nevídaným: v reprezentativní podobě představil tvorbu Bohuslava Martinů, skladatele v zahraničí uznávaného, v tuzemsku však tehdy z politických příčin upozaďovaného až potlačovaného. V několika následujících ročnících se festival věnoval obecnějším hudebním tématům – v dramaturgicky ucelených blocích se zaměřil na tzv. starou, komorní, vokální, slovanskou hudbu, konfrontoval českou tvorbu s evropskou atd.

Program 50. ročníku Moravského podzimu reflektuje tyto kořeny; nevrací se k nim však na způsob retrospektivy, ale hledá v nich nové impulsy, jak je vidět například už na přístupu k Martinů, v jehož odkazu odhaluje méně známé položky a předkládá je v originálních projektech (maraton písňových recitálů ve vilách, světová premiéra scénického uvedení Gidovy hry Oidipus s hudbou Martinů), na jejichž dramaturgii se významně podílel Aleš Březina, ředitel Institutu Bohuslava Martinů. S Martinů vzdáleně souvisí zaměření na francouzskou hudbu, byť si je lze spojit i s dvojím výročím Francouzské revoluce (1789–1799), a také pozvání Basilejského komorního orchestru, nositele tradice proslulého tělesa Paula Sachera, s nímž byl Martinů silně spjat.

Festival připomíná i další výročí: vedle samotného Martinů, od jehož úmrtí uplyne 60 let, také dvojí výročí E. F. Buriana (1904–1959), osmdesátiny světoznámého švýcarského hobojisty, dirigenta a skladatele Heinze Holligera (1939) a zejména 100 let od narození Mieczysława Weinberga, polsko-ruského skladatele židovského původu, který zažívá ve světě zaslouženou renesanci a z jehož tvorby zazní během dvou večerů v podání Milana Paly a Ladislava Fančoviče kompletní řada šesti sonát pro housle a klavír.

Velkolepé zahájení festivalu s operou Philipa Glasse Einstein na pláži, provedenou věhlasnými belgickými soubory Collegium Vocale Gent a Ictus Ensemble a slavnou americkou písničkářkou Suzanne Vegou (v atypické roli vypravěčky), předznamenává velkou koncentraci výrazných zahraničních a tuzemských uměleckých osobností a souborů, jako jsou Piotr Anderszewski s Basilejským komorním orchestrem, David Greilsammer a jeho Geneva Camerata, klavírista Alexandre Tharaud, Martinů Voices s Lukášem Vasilkem, Tiburtina Ensemble s Barborou Kabátkovou a mnozí další. Na závěrečném koncertě spolu dirigentsky oslaví svá shodná letošní jubilea skladatel a dirigent Peter Eötvös a šéfdirigent brněnských filharmoniků Dennis Russell Davies. S těmito i mnohými dalšími umělci se můžeme během konání Moravského podzimu těšit na vskutku nevšední a neopakovatelné zážitky.