Ruský futurismus a česká avantgarda

Ruský futurismus a česká avantgarda